Maging isang SelfMade Ambassador

Ikaw ba ay nakatuon sa pagsasagawa ng pagbabago sa buhay ng iyong mga kapantay?

Bilang isang SelfMade Health Network Ambassador, sa palagay mo rin na ang pagbabawas ng rate ng kanser ay mahalaga sa kalusugan at kabuhayan ng ating mga komunidad.

Kanser at hindi gumagaling na sakit na nagreresulta mula sa tabako at nikotina paggamit MAAARI maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pag-iwas at edukasyon, at matulungan ang aming ambassadors humantong ang paraan para sa pagbabago wide-spread. Sa pamamagitan ng personal na lumalahok upang isulong ang aming misyon, ambassadors maging lider sa kanilang mga kapantay at itinutulak na epekto sa pag-uugali ng mga nakapaligid sa kanila.

Ambassadors ay mahalaga sa amin - bilang ikaw sa harap na linya ng ating lipunan.

SelfMade Health Network ambassadors umaakit sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming mga mapagkukunan, na nagsasabi sa kanilang sariling mga personal na kuwento o pagganyak dahilan, nagiging pinag-lider sa kanilang komunidad, manghikayat ng ibang mga ambassadors at pagyakap sa halaga at misyon ng aming samahan.

Kumonekta sa amin ngayon at simulan ang bilang isang ambasador.