Determinants of Health Fact Sheet

SelfMade Health Network ay nakatuon sa pagpapadali at magdiwang pagbabago sa ating mga komunidad.

Bahagi ng aming paningin ay upang suportahan ang aming mga miyembro sa network sa pamamagitan ng paghila ng sama-sama ang data, rekomendasyon at mga mapagkukunan na partikular na upang higit pang palawakin ang mga resulta-driven approach paggawa ng isang epekto sa ating mga komunidad. Katibayan ay napatunayan na ang makabuluhang pagbabago sa mas mababang mga rate ng kanser at paninigarilyo paggamit ay maaaring nagkamit sa loob ng masusugatan populasyon sa pamamagitan ng pagtalakay at pagtugon sa head-on ang mga kilalang environmental, sociological at pinansiyal na kapansanan sa kalusugan.

Maa-update ang pahinang ito sa tampok na ito SelfMade Health Network’s Determinants of Health Serye.  We encourage you to check back often as new sheets are published.